שאלות ותשובות

המלגה ניתנת לסטודנטים ואמנים :

 • סטודנטים לתואר ראשון, שני, לימודי הנדסאי המתגוררים בעיר העתיקה ולומדים במוסד המוכר ע"י המל"ג בנגב.
 • סטודנטים הלומדים במוסד ללימודי מקצועות התאטרון או ריקוד במסלול מקצועי למחול בנגב.
 • אמנים מגיל 21 ומעלה
 • אמנים שיפעילו סטודיו בעיר העתיקה בב"ש –מתחומי האמנות הפלסטית.
 • אמנים מוסיקאים שיתגוררו בעיר העתיקה בב"ש.
 • אמנים שחקנים שיתגוררו בעיר העתיקה בב"ש

גבולות העיר העתיקה המזכים בהטבת שכ"ד כמופיע בנוהל מלגת המגורים – מפת המגורים מצורפת לאתר ההרשמה ומפורסמת באתרי האינטרנט ודפי הפייסבוק.
קישור למפה

המלגה היא על סך 500 ₪ בחודש למשך 12 חודשים, בכפוף למגורים בפועל.

בשנת הלימודים תשע"ז, המלגה תוגדר בתאריכים 30.9.16-1.10.17.

כל מלגאי/ת יקבלו את דמי המלגה בהתאם למספר חודשי השכירות בתוך מסגרת זמן המלגה לתשע"ז.

התשלום יועבר לחשבונות הבנק של המלגאים בשתי פעימות.

הסטודנטים נדרשים להציג את המסמכים הבאים:

 • חוזה שכירות בתחומי העיר העתיקה לשנת 2016-2017.
 • אסמכתא בנקאית לאישור בעלות על החשבון ( צ'ק מבוטל, אישור ניהול חשבון וכיוב'), לצורך העברת כספי הסיוע.
 • אישור לימודים במוסד המוכר ע"י המל"ג בנגב (תואר ראשון, שני, הנדסאי) – רשימת המוסדות מפורטת באתר ההרשמה (יידרשו אישורי לימודים לסמסטר א' וב'+ מערכת שעות) – 2 קורסים אקדמאיים לכל הפחות בכל סמסטר.
 • צילום תעודת זהות לאחר שינוי הכתובת עפ"י חוזה השכירות.
 • אישור תשלום ארנונה.
 • הסכם חתום עם הרשות לפיתוח הנגב.
 • חברים בגרעין התיישבות יכולים ללמוד באופן מרוכז במוסד מוכר שאינו בתחומי הנגב.

*ההכרה בקהילה המגישה מועמדות למלגת המגורים בעיר העתיקה נתונה באופן בלעדי לרשות לפיתוח הנגב/ מינהלת העיר העתיקה.

הזכאות למלגה תיקבע בהתאם לקריטריונים ולוועדה מקצועית שתבחר את המועמדים.

מוזיקאים נדרשים להציג את המסמכים הבאים:

 • מוסיקאי/ת פעיל/ה (שירה/נגינה) מקצועי/ת.
 • אסמכתא בנקאית לאישור בעלות על החשבון ( צ'ק מבוטל, אישור ניהול חשבון וכיוב'), לצורך העברת כספי הסיוע.
 • הסכם שכירות דירה בעיר העתיקה בב"ש לשנת 2016-2017.
 • הגשת אישור תשלום ארנונה.
 • חומר מוקלט בו האמן הוא הנגן/ית או הזמר/ת (קבצי שמע ווידאו קלים).
 • חומר גרפי המעיד על הופעה/ פרויקט בו האמן לקח חלק פעיל.
 • מוסיקאים שיגישו דוגמא של קבלה/תלוש משכורת, המעידים על תשלום עבור עבודה מוסיקלית בה השתתפו- יתרון.
 • לימודים מקצועיים בתחום- יתרון.

* על האמן המוסיקאי להשתתף במיזמים ופעילויות בעיר באר שבע, לפחות שלוש פעמים בשנה (בתיאום מראש).

 

אמנים פלסטיים נדרשים להציג את המסמכים הבאים:

 • הצגת 7-10 תמונות איכותיות של עבודות האמן.
 • אסמכתא בנקאית לאישור בעלות על החשבון ( צ'ק מבוטל, אישור ניהול חשבון וכיוב'), לצורך העברת כספי הסיוע.
 • סטודיו בעיר העתיקה בבאר שבע.
 • הגשת אישור תשלום ארנונה (בהתאם לסטטוס הסטודיו).
 • הצגת הסכם שכירות- לסטודיו בעיר העתיקה בב"ש לשנת 2016-2017.
 • הסטודיו יהיה פתוח לפחות פעמיים בשבוע לקהל הרחב (בימים שיקבעו מראש).
 • במתחם הסטודיו ישתמשו האמנים הנבחרים בלבד – לשימושם בלבד.
 • מתחם הסטודיו יתופעל ויתוחזק ע"י האמנים
 • לימודים מקצועיים בתחום- יתרון.

* על האמן שעוסק באמנות פלסטית להשתתף במיזמים ופעילויות בעיר באר שבע, לפחות שלוש פעמים בשנה (בתיאום מראש) ולפתוח את הסטודיו בו הוא פועל לטובת הציבור לפחות פעמיים בשבוע ובהתאם למועדים שייקבעו מראש.

 

שחקנים נדרשים להציג את המסמכים הבאים:

 • אישור לימודים – בוגר/ת בי"ס למשחק (מוסד מקצועי בארץ).
 • אסמכתא בנקאית לאישור בעלות על החשבון ( צ'ק מבוטל, אישור ניהול חשבון וכיוב'), לצורך העברת כספי הסיוע.
 • הסכם שכירות דירה בעיר העתיקה בב"ש לשנת 2016-2017.
 • הגשת אישור תשלום ארנונה.
 • אישור העסקה – עובד/ת כיום בפועל בתיאטרון פעיל בנגב (עיקר העיסוק של השחקן/ית (שחקן/ית פעיל/ה).

*על האמן השחקן להשתתף במיזמים ופעילויות בעיר באר שבע, לפחות שלוש פעמים בשנה, בתיאום מראש.

קיימים שני שלבים:

 • שלב ראשוני –הרשמה, בשלב זה מגישים בקשה למלגה ומעלים לאתר מסמכים, במידה וקיימים.

לאחר בדיקה ומיון, יישלח אישור עקרוני למלגאים העומדים בתנאי הסף.

 • שלב שני – השלמת מסמכים עד תאריך היעד שהוגדר, יש להעלות את כל המסמכים הנדרשים, כל מועמד/ת בהתאם לדרישות (סטודנט/ית, אמן/ית).

אמנים בשלב זה גם יזומנו לוועדת אמנים מקצועית.

לאחר הגשת כלל המסמכים הנדרשים ואישור וועדת האמנים (לאמנים בלבד), יישלח אישור קבלה סופי למלגה.

*סטודנטים יידרשו להציג גם אישור לימודים בסמסטר ב'.

*מועמד שלא ישלים את המסמכים הנדרשים עד למועד שיוגדר בשלב השני תשלל זכאותו והזכות תועבר למועמד הבא בסדר ההרשמה ברשימת ההמתנה.

בתמורה למלגה מתנדבים המלגאים במסגרת פעילות חברתית-קהילתית:

 • סטודנטים נדרשים ל-25 שעות פעילות באחת המסגרות הפועלות בשיתוף פעולה עם מינהלת העיר העתיקה. הפעילות היא בתחומי רווחה וקהילה, תרבות ותיירות.
 • אמנים נדרשים להשתתפות של 3 אירועים שנתיים.
 • אמנים פלסטיים נדרשים גם לפתוח את הסטודיו/ גלריה שלהם לפחות פעם בשבוע לקהל הרחב.